Termoelectrica anunță finalizarea mai multor proiecte de modernizare

Termoelectrica anunță finalizarea mai multor proiecte de modernizare

Termoelectrica S.A. a derulat în anul 2021 un program amplu de investiții, finanțat din surse proprii,  aprobat de ANRE, în valoare totală de cca 551,3 mln. lei.

Proiectele implementate au permis  modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate consumatorilor și creșterea eficienței și fiabilității infrastructurii energetice”, menționează Veaceslav ENI, directorul general.

Investițiile companiei din acest an s-au axat pe următoarele realizări:

Modernizarea a 3 Stații de Pompare (SP-4, SP-6, SP-22), prin înlocuirea  pompelor, motoarelor, convertizoarelor de frecvență și a echipamentului aferent.

Această investiție va permite îmbunătățirea semnificativă a serviciilor prestate pentru cca 75 mii de consumatori din sect. Botanica și Râșcani și reducerea consumului propriu de energie electrică cu
cca 20% anual la aceste SP-uri.

Reparația capitală a 37 tronsoane de rețele termice, cu lungimea totală a conductelor de cca 13,5 km, cât și izolarea termică a peste 7,5 km de conducte termice supraterane.

Au fost înlocuite porțiuni importate de rețele termice uzate și corodate cu alte noi eficiente energetic.

Beneficii: asigurarea continuității alimentării cu energie termică, creșterea eficienței sistemului de distribuție și reducerea pierderilor din rețea.

Reparația curentă și mentenanța utilajului de la CET Sursa I:

  • Au fost înlocuite țevile ecranelor Cazanelor energetice nr. 1 și nr. 3. Această reabilitare va permite majorarea eficienței de funcționare a cazanelor și reducerea riscului de avariere ce ține de apariția unor eventuale fisuri ale țevilor.
  • A avut loc reparația curentă a turbogeneratoarelor și revizia tehnică a lagărelor turbinelor. Aceste reabilitări vor determina creșterea fiabilității procesului de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.
  • A fost înlocuit degazorul blocului energetic nr. 3. Această modernizare va genera economii semnificative datorită funcționării degazorului la parametrii nominali.
  • Au fost înlocuite pompele de circulație a apei sistemului de răcire cu hidrogen la generatoarele electrice, care au activat timp peste 40 ani. Noile echipamente vor permite diminuarea consumului de energie electrică cu cca 20% și creșterea fiabilității.

Modernizarea coșului de evacuare a gazelor de la CT Vest.

Lucrarea dată constă în montarea în interiorul coșului de fum existent a unui coș de fum metalic, redimensionat la sarcinile termice actuale, ceea ce va îmbunătăți procesul de evacuare a gazelor de ardere produse de utilajul energetic și va permite îmbunătățirea parametrilor de exploatare al coșului de fum existent cu respectarea tuturor normelor ecologice.

Acest proiect de reabilitare va permite majorarea termenului de exploatare a coșului de evacuare a gazelor, fără intervenții suplimentare. Aceeași tehnică de reconstrucție a fost utilizată în anul 2019 și la coșul de fum de la CT Sud.

Reconstrucția schemei hidraulice între razele Nr.1 și Nr.2 de la CT Sud.

Această investiție va permite reducerea consumurilor de energie electrică la CT Sud cu cca 15% anual. Implementarea acestui proiect va duce la eficientizarea consumurilor și proceselor actuale, iar pe viitor, va fi o bază tehnologică pentru modernizările ulterioare a CT Sud.

În același timp, au avut loc lucrări de mentenanță și îmbunătățire a capacității de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare la CET Sursa II și producerea energiei termice la CT Vest și CT Sud, precum și reabilitarea echipamentelor termotehnice din cadrul Punctelor Termice Centrale și Căminelor Termice.

Construcția primei Centrale Termice (CT) pe Biomasă în cadrul proiectului „Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată”, realizat în parteneriat cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) și Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare. CT are o putere instalată de 150 kW și permite asigurarea confortului termic în incinta IGFPP (consumator terminal al SACET Chișinău) prin majorarea temperaturii agentului termic din sistemul centralizat, precum și demonstrarea practică a  eficienței tehnologiei de utilizare a plantei energetice Miscanthus pentru producerea energiei termice.

Am continuat să ne lărgim portofoliul de consumatori, astfel, pe parcursul anului 2021 au fost semnate 13 contracte de parteneriat privind conectarea la serviciul centralizat de termoficare și am conectat 10 consumatori noi.

Totodată am continuat să fim alături de beneficiarii serviciilor noastre de termoficare prin următoarele activități:

  • Am desfășurat tradiționala campanie ”Achiți iarna – fii răsplătit vara”, în care premiem anual cei mai responsabili consumatori, efectuându-le lucrările de spălare hidropneumatică și testare la presiune a instalațiilor de termoficare pentru sezonul rece.
  • Am oferit 20 de abonamente la încălzire și apă caldă pentru luna decembrie 2021 în cadrul tradiționalei tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură”, organizată de Hramul or. Chișinău;

Pentru toate rezultatele pozitive înregistrate, Termoelectrica a fost premiată cu trofeul ”Mercuriul de Aur” și cu statueta ”Zeița Calității” la Gala Businessului Moldovenesc.

Termoelectrica – Contați pe energia noastră!

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 07:30 - 16:00