Sistemul de Management Integrat implementat de TERMOELECTRICA S.A. integrează într-un sistem unic cerințele standardelor:

  • SM EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”;
  • SM SR EN ISO 14001:2015 „Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare”;
  • SM ISO 45001:2018 „Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare”;
  • SM EN ISO 50001:2018 „Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare.

Acest sistem permite identificarea și controlul impactului serviciilor sale asupra consumatorilor, personalului și mediului; gestionarea sistematică a proceselor; stabilirea obiectivelor, precum și monitorizarea realizării acestora. Toate aceste aspecte devenind un punct forte pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă a societății și a satisfacției consumatorului.  

Declarația de politică

Certificate ISO