Serviciile de furnizare a energiei termice pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere pot fi achitate  la Centrul comercial de deservire și relații cu consumatorii al Termoelectrica, ghișeele băncilor comerciale și altor instituții de încasare a plăților, precum: BC “FinComBank” SA, BC ”Victoriabank” SA, BC”Energbank” SA, BC ”Moldindconbank” SA, BC”Moldova-Agroindbank” SA,  BC ”Eurocreditbank” SA, ÎS „Poşta Moldovei” SA și la terminalele Qiwi și MMPS/BPAY.

De asemenea, pentru comoditatea și confortul Dvs. sunt disponibile modalitățile de plată și de prezentare a indicilor contoarelor prin intermediul paginii web www.infobon.md, secțiunea Achită online.  Aici, achitarea poate fi efectuată cu orice card bancar VISA sau Mastercard valabil, emis în țară sau peste hotare.

Alte modalități de plată online: serviciile internet banking la orice bancă comercială la care vă deserviți, sau accesând paginile web www.paynet.md și www.oplata.md , www.bpay.md și www.myrunpay.com, unde este necesar să selectați operatorul S.R.L.„INFO BON”.

Utilizarea acestor instrumente va exclude necesitatea de deplasare la ghișeele instituțiilor de plată precum și a eventualelor erori la înregistrarea sumelor achitate și a indicilor contoarelor. Mai mult ca atât, optând pentru instrumentele electronice, veți economisi timp și veți avea posibilitatea de a achita și de a prezenta indicii  până la data de 7 a lunii următoare.

Suplimentar, vă reamintim despre obligativitatea înscrierii lunare a indicilor contoarelor în bonurile de plată pentru serviciile de alimentare cu energie termică, la rubrica “Evidența consumului de apă caldă” sau prin intermediul instrumentelor electronice descrise mai sus.

De asemenea, ținând cont de faptul că apa rece menajeră este facturată de către un centru de calcul, iar energia termică de către Centrul de Calcul Info Bon, vă atenționăm despre necesitatea declarării indicatorilor contorului de apă caldă atât în factură pentru energie termică, cât și în cea pentru consumul de apă rece menajeră.

Totodată,  începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor și/sau expirarea termenului verificării metrologice a contorului de evidență a consumului de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, calculul se va efectua reieșind din norma unitară pentru fiecare locatar, până la a 6-a lună, iar după 6 luni se va calcula norma dublă.

Centrul comercial de deservire și relații cu consumatorii al Termoelectrica (str. T. Vladimirescu, 6) are următorul program de lucru: luni-vineri, 08:00 – 17:00, pauză de masă: 12:00-13:00.

 Aici puteţi achita toate plăţile, inclusiv şi cele restante.

Neachitarea în termen a facturilor şi acumularea datoriilor pentru consum pune furnizorul în situaţia de a acorda suport juridic Gestionarului Fondului Locativ pentru apelarea la instanţele judecătoreşti şi încasarea forţată a datoriilor acumulate pentru serviciile prestate, cheltuielile de judecată urmând a fi suportate de datornic.