Proiecte strategice de îmbunătățire a calității serviciilor de termoficare

Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică II (PIESACET II)

Termoelectrica demarează al doilea ambițios proiect de dezvoltare și eficientizare a întreprinderii…

Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET I)

Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică…

Producerea energiei termice din biomasă (planta energetică Miscanthus)

Termoelectrica își diversifică sursele de energie utilizate, prin producerea energiei termice din biomasă.