Edit

Consumator de energie termică reprezintă orice persoană fizică sau juridică care utilizează energie termică în baza unui contract semnat cu furnizorul, prin racordarea clădirii/blocului locativ/apartamentului la rețeaua termică a distribuitorului.

Art. 5 Legea Nr. 92 din  29.05.2014 „cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării”.

Edit

Cantitatea energiei termice pentru încălzirea apartamentului se determină în baza costului unui m2 din suprafața încălzită a blocului locativ (conform cantității de energie termică înregistrate la branșamentul blocului locativ) și în baza suprafeței încălzite a apartamentului respectiv.

Edit
Plata pentru energia termică utilizată la încălzirea apei este determinată reieşind din tariful stabilit pentru 1 Gcal şi indicii aparatului de evidenţă a apei calde menajere instalate la branşamentul blocului.
Edit

Se consideră consum clandestin:

  • utilizarea serviciilor de termoficare și alimentare cu apă caldă prin racorduri realizate ilegal, fără avizul/contractarea furnizorului;
  • utilizarea serviciilor de termoficare și alimentare cu apă caldă printr-un racord legal, dar la care s-a intervenit ilegal asupra contorului, precum și deteriorarea sigiliului.

Realizarea de branșamente / racorduri clandestine se pedepsește conform legislației în vigoare. În aceste situații, la constatarea ilegalității, furnizorul calculează consumul de energie termică conform sistemului paușal și costul agentului termic calculat în funcție de instalațiile de utilizare.

Pct. 111, 112 al Regulamentului privind furnizarea energiei termice aprobat prin Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
Nr. 23  din  26.01.2017

Edit

În scopul  distribuției echitabile a consumurilor de energie termică, consumatorii  debranșați de la sistemul centralizat de încălzire contribuie la aportul de căldură directă și indirectă în dependență de caracteristicile, structura, configurațiile blocului locativ și a sistemului de încălzire, fiind contribuția la achitarea uzului comun şi a aporturilor directe și  indirecte de energie termică între consumatorii conectați la SACET şi cei debranșați din volumul total înregistrat de contorul blocului.

Volumul energiei termice este stabilit individual pe fiecare apartament în parte precum a fost stabilit de Curtea Constituțională prin Hotărârea nr. 4 din 3 martie 2022 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, având la bază o Metodologie aprobată prin Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al RM nr. 184 din 31-10-2022 cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum  între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică.

IMPORTANT: Această plată în niciun caz, nu reprezintă o taxă suplimentară pentru debranșare!

Edit

Solicitați conectarea căldurii în bloc de la administrator (date de contact: Pentru Consumatori – Contacte GFL).

Ulterior, administratorul blocului locativ va depune  o cerere în care solicită conectarea la energie termică a blocului dumneavoastră., la care va anexa  pașaportul pregătirii instalațiilor de termoficare.

Documentele  urmează a fi depuse  la sediul teritorial al întreprinderii, în funcţie de sector.

Imediat după înregistrarea solicitării, specialiștii noștri verifică posibilitatea conectării imediate. În medie, procedura de conectare durează cca 3 ore.

Edit

În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.02, reparația instalațiilor inginerești intrabloc se efectuează de către locatari în apartamente, precum și de către Gestionarul fondului locativ în locurile de uz comun, etaje tehnice și subsoluri.

Edit

Accesați compartimentul „Contacte GFL” pentru a afla datele de contact ale Gestionarul Fondului Locativ pentru blocul Dvs.

Edit

Se permite reglarea consumului de agent termic la branșament doar de către responsabilii de contor și reprezentanții gestionarilor fondului locativ, cu condiția asigurării echitabile a tuturor apartamentelor/locuințelor cu energie termică, în special apartamentele/locuințele amplasate în extremitățile blocului. Responsabilitatea pentru calitatea repartizării energiei termice în blocul locativ o poartă gestionarul fondului locativ.

Edit

În cazul în care un consumator înregistrează datorii sistematice, furnizorul acordă suport juridic Gestionarului Fondului Locativ pentru apelarea în instanța de judecată a consumatorului și încasarea forțată a datoriilor acumulate.

În situația existenței unui contract încheiat cu consumatorul, furnizorul înaintează direct acțiunea, în instanța de judecată, în vederea încasării datoriilor acumulate.

Cheltuielile de judecată sunt suportate nemijlocit de către consumator.

Edit

Consumatorii care nu au recepționat sau au pierdut factura pentru energia termică pentru încălzire și apă caldă se pot adresa la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii de pe str. Tudor Vladimirescu, 6, pentru a solicita o copie a facturii.

Centrul de calcul Infobon, responsabil de emiterea facturilor a creat un serviciu nou gratuit ,,Contul meu” unde fiecare consumator poate recepționa și achita factura online.

Deținătorii cardurilor bancare naționale pot achita factura la energia termică chiar în lipsa ei, dacă cunosc Codul Unic de Identificare (ID-ul unic de pe chitanță), prin intermediul serviciului bancar internet banking și a terminalelor de plată, inclusiv online.

Totodată, efectuarea plăților poate fi efectuată cu orice card bancar VISA sau Mastercard valabil, emis în țară sau peste hotare, prin simpla accesare a website-ului www.infobon.md, secțiunea „Achită online”.

Edit

Pentru a primi o consultare telefonică, apelați Centrul de apel  –  1300 sau 022 447 447, colegii noștri vă vor ghida și vă vor oferi tot suportul necesar.

De asemenea, ne puteți sesiza la următoarea adresă de e-mail – cancelaria@termoelectrica.md sau prin următoarele canale online:

  • Site-ul oficial al Termoelectrica S.A. – www.termoelectrica.md;
  • Pagina de Facebook a companiei – Termoelectrica S.A.;

Aplicația Viber: 069-444-144 (disponibil pentru text, imagini foto și video) pentru raportarea problemelor tehnice.

Edit

În cazul în care consumatorul, la achitarea facturii, nu indică indicii de consum a contorului pentru apă caldă menajeră, se aplică metodologia de calcul prestabilită de Gestionar, în conformitate cu legislația în vigoare,  mai exact, pentru primele 2 luni se aplică o medie lunară, ulterior, începând cu a 3 lună, se calculează norma sanitară.

Edit

Factura pentru energia termică consumată poate fi achitată utilizând următoarele instrumente:

Direct de pe site-ul www.temoelectrica.md;  sau www.infobon.md;

Serviciul internet banking și aplicațiile mobile ale băncii la care vă deserviți;

Puteți opta pentru serviciile online de plată – www.paynet.md;  și www.oplata.md , www.bpay.md;  și www.myrunpay.com, unde este necesar să selectați operatorul Infobon.

Dacă nu dețineți un card bancar, puteți achita factura la cel mai apropiat terminal de plată QIWI, MMPS/BPAY.

Indicii contorului de apă caldă pot fi introduși nu doar în factura curentă pe care o achitați, dar și online, pe site-ul www.termoelectrica.md sau www.infobon.md, secțiunea ”Indicii Contorului”.

Edit

Informaţia privind deconectările de agent termic și apă caldă, în legătură cu desfășurarea lucrărilor planificate și neplanificate (avarieri), este afişată pe pagina web www.termoelectrica.md, în compartimentul „Consumatori” secțiunea „Lucrări și intervenții” sau direct de pe Pagina Consumatorului.

În cazul în care perioada de deconectare depășește o zi, toți consumatorii afectați de deconectare sunt informați prin intermediul anunțurilor plasate la intrarea în scara blocului, în care este indicat tipul lucrării și perioada deconectării.

Edit

Dacă în factură este indicată o datorie pentru perioadele anterioare, dar Dvs. deja ați achitat respectiva datorie, este necesar să achitați doar consumul de energie termică curent.

Edit
Apelați Centrul de Apel automatizat, la următoarele numere de telefon: 022 447 447, 1300. Pentru detalii referitoare la procedura de racordare la sistemul centralizat de termoficare, apelați Serviciul Relații cu Consumatorii – 022 839 327.