Vasile Leu
Director General Interimar

Vasile LEU

„Îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate și creșterea fiabilității  reprezintă prioritățile de dezvoltare ale Termoelectrica.”

anticamera@termoelectrica.md

E-mail

(+373) 022 43-64-59

Telefon

(+373) 022 49-50-97

Fax

Termoelectrica S.A.

Întreaga echipă managerială

Vasile LEU

Director General Interimar

Silvia PASCARU

Vicedirector General

Vitalie MÎȚA

Director Dezvoltare

Alexandru LUPAN

Director Tehnic

Carolina MOCANU

Director Financiar

Victor PUIU

Director Comercial

Denis BUNDUCHI

Director Comercial Adjunct

Lilian MUNTEANU

Director Tehnic Adj. Producere – Șef CET

Simion ROMAN

Director Administrativ Adjunct

Andrei VÎRLAN

Director Tehnic Adj. Distribuție, Șef Dispecerat General