Producere energie electrică și termică

Producere energie electrică și termică

Producere energie electrică și termică

Suntem principalul producător de energie electrică în regim de cogenerare din Republica Moldova, ce livrează anual în Sistemul Energetic Național cca 650 mln kWh,  sau circa 15% din consumul total de energie electrică al țării.

Energia electrică este produsă la cele două Centrale Electrice cu Termoficare (CET) deținute de Termoelectrica: CET Sursa I și CET Sursa II.

Procesul de producere a energiei electrice în cogenerare este asigurat de instalațiile energetice precum cazanele de abur, turbinele cu abur și generatoarele electrice  cu o capacitate sumară de producere a energiei electrice de 324 MW.

Anual producem, distribuim și furnizăm cca 1,3 mln Gcal de energie termică.

Energia termică este produsă la cele două Centrale Electrice cu Termoficate: CET Sursa I și CET Sursa II, ce funcționează în regim de cogenerare, la Centralele Termice orășenești (CT-Vest și CT-Sud), la cele 19 Centrale Termice suburbane și la Centrala Termică modulă pe biomasă.

Consumatorii sunt aprovizionați cu energie termică  printr-un sistem de rețelele de transport și distribuție a agentului termic cu  o lungime sumară a țevilor de 1300 km, 18 Stații de Pompare,  309 Puncte Termice Centrale și 950 Puncte Termice Individuale.

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 08:00 - 17:00
FĂRĂ PAUZĂ DE MASĂ