Energia electrică produsă de Termoelectrica S.A. este livrată în sistemul electroenergetic național și acoperă cca 15% din consumul național.

Energia termică este produsă și livrată direct celor peste 500.000 de consumatori din mun. Chișinău.

Energia termică se produce în două moduri:

  • în cogenerare – la Centrale Electrice cu Termoficare (CET), cca 80% din volumul total de energie termică;
  • prin ardere directă – la Centrale Termice (CT) cca 20%.

Cogenerarea reprezintă procesul de producere concomitentă a energiei electrice și termice în aceeași instalație și din același combustibil. Termoelectrica S.A. deține 2 CET-uri  –  CET Sursa I și CET Sursa II, 2 CT de capacitate mare – CT Vest și CT Sud, 19 CT în suburbiile Chișinăului și o Centrală Termică modulară pe biomasă.

În calitate de combustibil pentru producerea energiei electrice și termice în regim de cogenerare sunt utilizate gazele naturale. Gazele naturale fiind aduse la parametrii tehnologici necesari, sunt arse în focarele cazanelor de abur sau a celor de apă fierbinte.

Pentru a produce și livra energia termică la consumatori este utilizată o cantitate considerabilă de apă tratată chimic. Apa tehnică  trece prin mai multe etape de prelucrare în funcție de procesul tehnologic necesar pentru care este utilizată: purificarea preliminară, dedurizarea, desalinizarea chimică etc.

În urma procesului de ardere a combustibilului în instalațiile de cazane și degajării căldurii, apa, în calitate de agent termic, este transformată în abur, presiunea căruia la ieșire atinge valoarea de 130 bar și temperatura de 560 ºC, care este potrivit la admisie în turbina cu abur. În paletele turbinei, aburul supraîncălzit se destinde generând mișcarea de rotație a rotorului, cu o viteză de 3000 de rotații/min.

Lucrul mecanic produs de turbina cu abur antrenează generatorul electric care produce energia electrică, care, de la bornele generatorului, este transmisă transformatorului. Aici tensiunea energiei electrice este ridicată până la tensiunea din rețeaua de transport  – de 110 kV și ulterior este livrată în Sistemul Energetic Național, prin intermediul căruia energia electrică este livrată consumatorilor din întreaga țară.

Aburul care a fost destins în turbină și a produs lucrul mecanic, transmite ulterior energia termică prin intermediul prizelor de termoficare către preîncălzitoarele apei de rețea. În aceste preîncălzitoare aburul se condensează, cedând căldura agentului termic apei de rețea.

Agentul termic din rețele termice la fel este apă purificată însă cu adaos de praf de culoarea cărămizie – cunoscut ca și fluoresceină. Această materie biodegradabilă conferă apei o culoare verde, ce permite depistarea și ulterior înlăturarea rapidă a scurgerilor de agent termic.

Orașul Chișinău este situat pe 7 coline, de aceea, procesul de distribuție a energiei termice este de o complexitate înaltă, datorită diferențelor mari de înălțime (cotă geodezică) la care trebuie să urce și să coboare agentul termic. Astfel, pentru a asigura un sistem de termoficare calitativ până cel mai îndepărtat consumator, au fost construite 18 Stații de Pompare. Acestea au misiunea de a ridica sau de a diminua presiunea agentului termic astfel încât să fie asigurați parametrii necesari pentru o termoficare calitativă pentru consumatorii finali. În alte orașe mai mari, cum este capitala României  – București, unde SACET-ul depășește cel puțin de două ori dimensiunile SACET-ului de la Chișinău,  este inclusă în ciclu o singură Stație de Pompare.

Stațiile de Pompare ale SACET-ului Chișinău au capacitatea de a propulsa agentul termic până la o înălțime de 130 -150 metri, asigurând cu energie termică de calitate chiar și pe cei mai îndepărtați consumatorii din orașul Chișinău.

Stațiile de Pompare, sunt de 2 tipuri: stații care pompează (ridicând presiunea) agentul termic de la CET-uri spre consumatori și stații ce pompează (micșorând presiunea) agentul termic de la consumatori spre CET-uri. Infrastructura de distribuție a energiei termice însumează peste 1300 de kilometri de conducte termice.

Agentul termic produs la Surse este distribuit prin rețelele magistrale spre consumatori prin intermediul Punctelor Termice Centrale (PTC) unde cu ajutorul schimbătoarelor de căldură este asigurat transferul energiei termice, distribuite de la rețelele termice magistrale cu diametrul nominal DN300mm ÷ DN1000mm spre rețelele termice intercartier cu diametrul nominal DN50mm ÷ DN200mm. PTC-urile se clasifică în: dependente și independente. PTC-urile cu schemă dependentă distribuie agentul termic din rețelele de distribuție direct spre nodul elevator al consumatorului, instalat în subsolul fiecărui consumator, pe când în PTC-urile cu schemă independentă sunt dotate pompe de circulație care asigură circulația agentului termic spre nodurile de comandă ale consumatorilor, ulterior în caloriferele din locuințe Totodată, în cadrul Punctelor Termice Centrale are loc procesul de preparare a apei calde, ce este distribuită consumatorilor la o temperatură de 53-580C.

În cazul clădirilor dotate cu Puncte Termice Individuale, energia termică este livrată direct din rețeaua magistrală către clădiri fără a trece printr-un Punct Termic Central. PTI-urile livrează/transferă energia termică (necesară pentru încălzire și apă caldă) din sistemul centralizat (SACET) în sistemele interne ale unei clădiri., asigurând un consum eficient și flexibil al energiei termice din sistemul centralizat de termoficare, în funcție de necesitățile locatarilor.

Termoelectrica are instalate cca 950 de PTI-uri în peste 450 de blocuri locative și 186 instituții publice, ceea ce a dus la eficientizarea consumului de energie termică dar și asigurarea unui confort termic dorit.

Caracteristici tehnice

Edit

Capacitatea de producere:

Capacitatea termică nominală – 1200 Gcal/h; disponibil – 680 Gcal/h;

Capacitatea nominală a generatoarelor de energie electrică - 258 MW; disponibil– 258 MW.

CET Sursa I este dotată cu 2 blocuri energetice cu puterea electrică 80 MW fiecare și un bloc energetic cu puterea electrică 98 MW, echipate cu:

1 cazan energetic tip ТГМ-96ББ
- Cazanul are câte 8 arzătoare cu puterea termică de 37,5 Gcal/h fiecare, combustibilul utilizat – gaz natural sau păcură.

2 cazane energetice tip ТГМ-96Б
- Fiecare cazan are câte 4 arzătoare cu puterea termică de 75 Gcal/h fiecare, combustibilul utilizat – gaz natural sau păcură.

1 turbină tip ПТ-98/110-130/13
- Puterea nominală a turbinei 98 MW;
- Puterea maximală a turbinei 110 MW;

2 turbine tip ПТ-80/100-130/13
- Puterea nominală a turbinei 80 MW fiecare;
- Puterea maximală a turbinei 100 MW fiecare;

3 generatoare electrice tip ТВФ-120-2УЗ;

3 cazane de apă fierbinte tip ПТВМ-100;

2 cazane de apă fierbinte tip КВГМ-180

Edit

Capacitatea de producere:

Capacitatea termică nominală – 239 Gcal/h; disponibil – 167 Gcal/h;

Capacitatea instalată (nominală) a generatoarelor de energie electrică – 66 MW, disponibil – 56MW;

CET Sursa II este echipată cu:

6 cazane energetice ГМ 50, care lucrează сu 3 turbine a câte 12 MW;

2 cazane БКЗ-120/100-ГМ, care lucrează la turbinele cu capacitate de 27 și 6 MW;

5 Turbine:
* Р-12-35-3M
* ПТ-12/15-35/10М
* ПР-10-35/10-1,2
* Р-27-90/1,2
* Р-5-90/37

5 Generatoare:
* ТГ-1 Т-12-2
* ТГ-2 Т-12-2-2УЗ
* ТГ-4 Т-12-2
* ТГ-5 ТВС-30
* ТГ-6 Т2-6-2

Edit

În prezent, “Termoelectrica” S.A dispune de două centrale termice amplasate în Chișinău și 19 centrale termice aflate în suburbiile Chișinăului, cu o capacitate termică instalată sumară de 736.4 Gcal/h. Toate centralele termice utilizează în calitate de combustibil gaze naturale. De menționat că, începând cu anul 2021, compania mai are în gestiune și o centrală termică modulară pe biomasă (Miscanthus), cu capacitatea termică instalată – 0,129 Gcal/h.

Edit

Capacitatea termică nominală – 400 Gcal/h; disponibil – 300 Gcal/h;

3 cazane de apă fierbinte ПТВМ 100;

2 cazane de abur ДКВР-6,5/13.

Edit

Capacitatea termică nominală – 280 Gcal/h; disponibil – 180 Gcal/h;

1 cazan de apă fierbinte TВГМ-30;

1 cazan de apă fierbinte ПТВМ-50;

1 cazane de apă fierbinte KВГМ-100;

1 cazan de abur ДЕ-6,5/13.

Edit

Capacitatea termică nominală – 56,4 Gcal/h; disponibil – 35 Gcal/h.

Termoelectrica gestionează 19 Centrale Termice suburbane, cu capacitatea termică cuprinsă între 0,05 Gcal/h – 6,7 Gcal/h, amplasate în 14 localități suburbane. Utilajul termic cuprinde Minicentrale Termice de bloc, Centrale Termice de tip container și Centrale Termice amplasate individual.