Organele de conducere:

  • Conferinţa sindicală;
  • Comitetul sindical;
  • Preşedintele – Alexandr Drebot;
  • Vicepreședintele – Simion Roman;
  • Comisia de cenzori.

 

Comitetul Sindical al Termoelectrica are următoarele misiuni:

  • Apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
  • Participarea la negocieri colective cu administraţia, în scopul apărării intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor de sindicat, precum şi în problemele încheierii contractului colectiv de muncă;
  • Participarea la soluţionarea litigiilor colective şi individuale de muncă a membrilor de sindicat;
  • Organizarea, îndrumarea şi acordarea ajutorului necesar organizaţiilor sindicale asociate sindicatului.

Telefon de contact: 022 436 430