• Sergiu Chicu (Președinte), şef adjunct al Direcţiei contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
  • Ion Cotruță, consultant principal în Direcţia contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
  • Ana Mardare, secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
  • Nicolae Magdîl, consultant principal, Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
  • Cristina Bolun, consultant principal al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;
  • Andrei Balan, şef al Direcţiei expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
  • Viorica Hlusov, șef al Departamentului energetică,  Facultatea energetică și inginerie electrică,  Universitatea Tehnică a Moldovei.