Consumatorii își pot regla individual consumul de energie termică

Consumatorii își pot regla individual consumul de energie termică

Termoelectrica informează că până azi, 12 noiembrie, 4076 de obiecte racordate la sistemul centralizat de termoficare au solicitat conectarea și beneficiază de încălzire:

Blocuri locative – 2826

Grădinițe – 143

Școli – 158

Instituții medicale – 66

Case particulare – 231

Instituții super. de învăț.- 82

Agenți economici – 570

De menționat că, Termoelectrica reglează centralizat temperatura optimă necesară a agentului termic livrat consumatorilor de la Sursele de producere, în dependență de aerul exterior, astfel încât să fie asigurat confortul termic tuturor beneficiarilor.

Totodată, clădirile racordate la sistemul centralizat de termoficare beneficiază de echipamente care permit consumatorilor prin intermediul Gestionarilor Fondului Locativ (GFL) și/sau persoanelor responsabile de contor să limiteze, majoreze sau să sisteze furnizarea agentului termic, în dependență de necesitățile locatarilor și temperaturile aerului exterior.

Se constată că,  în blocurile locative în care unii proprietari de apartamente au intervenit neautorizat la sistemul de încălzire, majorând suprafața corpurilor de încălzire, se dezechilibrează sistemul intern de încălzire, ceea ce duce la supraîncălzirea acestor apartamente. În acest caz recomandăm gestionarilor fondului locativ să intervină pentru restabilirea sistemului de încălzire conform proiectului inițial.

Nr. de contact ale GFL: https://www.termoelectrica.md/ro_RO/contacte-mgfl/

Centrul de apel al Termoelectrica– 1300 și 022 447 447.

Termoelectrica asigură cu energie termică 4431 de imobile, dintre care: 477 instituții bugetare, 795 agenți economici/alte instituții bugetare, 2846 de blocuri locative cu circa 210 mii de apartamente și 313 case particulare din mun. Chișinău.

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 07:30 - 16:00