Termoelectrica anunță demararea procedurii de achiziție a păcurii

Termoelectrica anunță demararea procedurii de achiziție a păcurii

Conform Pct. 7.3., din dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, nr. 32 din 8 august 2022, Termoelectrica S.A. anunță demararea procedurii de achiziție a 20,0 mii tone de păcură.

                       Prin derogare de la prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, se permite, în regim de urgență, SA „Termoelectrica” achiziționarea păcurii pentru asigurarea rezervei minime în cantitate de 20,0 mii de tone. La achiziția păcurii, SA „Termoelectrica” va solicita oferte de la potențialii vânzători și va selecta, prin intermediul grupului de achiziție instituit, câştigătorul/câștigătorii în baza criteriilor tehnice, economice și financiare și va încheia contractul/contractele de vânzare-cumpărare a păcurii cu vânzătorul/vânzătorii selectat/selectați, în termene restrânse, cu posibilitatea de prelungire a acestora. SA „Termoelectrica” se va ghida de criteriul celui mai mic preț pentru selectarea ofertei/ofertelor căștigătoare. În grupul de achiziție vor fi invitați, în calitate de observatori, reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție, ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Procuraturii Generale.

 Astfel, Termoelectrica S.A. invită participanți la achiziționarea păcurii focar (marca M100) sau echivalentul acesteia.

Invitația de participare și documentația de atribuire va fi publicată în Buletinul Achizițiilor Publice – www.tender.gov.md, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – www.eur-lex.europa.eu, precum și pe site-ul Termoelectrica S.A.

Pentru informații apelați la numărul de tel./fax: +373(22)436490, +373(22)436931 sau la adresa de e-mail: savca.stela@termoelectrica.md.

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu documentele de atribuție și oferta comercială, în termenele indicate în invitația de participare, la adresa de e-mail: licitatii@termoelectrica.md.  

Termoelectrica S.A. îndeamnă solicitanții de a participa la prezenta achiziție, în strictă conformitate cu prevederile legale.

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 08:00 - 17:00
FĂRĂ PAUZĂ DE MASĂ