Termoelectrica a implementat Sistemul de Management Integrat

Termoelectrica a implementat Sistemul de Management Integrat

Termoelectrica a obținut la sfârșitul lunii martie patru certificări pentru implementarea și menținerea  Sistemului de Management Integrat conform condițiilor a patru standarde internaționale ISO.

  • SM EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”;
  • SM SR EN ISO 14001:2016 „Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare”;
  • SM ISO 45001:2018 „Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare”;
  • SM EN ISO 50001:2019 „Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare”.

Aceste standarde, înglobate într-un Sistem de Management Integrat, asigură îmbunătățirea continuă a performanțelor companiei, permite verificarea impactului activităților, produselor și serviciilor sale asupra mediului, gestionarea sistematică a proceselor identificate, stabilirea obiectivelor și sarcinilor respective pentru a le îndeplini și a demonstra realizarea lor.

Implementarea Sistemului de Management Integrat confirmă, încă o dată, angajamentul Termoelectrica față consumatorii săi și de îmbunătățire continuă a performanțelor societății, identificarea și controlul impactului activității noastre, demonstrând că procedurile și procesele noastre sunt în concordanță cu cele mai înalte standarde internaționale”, a declarat Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Certificatele de conformitate au fost obținute în luna martie 2021 și sunt valabile 3 ani, cu condiția vizării anuale.

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 08:00 - 17:00
FĂRĂ PAUZĂ DE MASĂ