Bunuri

”Termoelectrica” SA vă informează că în scopul asigurării preselecţiei obiective, a operatorilor economici la Concursul de Achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru anul 2022, doritorii de a participa la concursul de achiziţii de tip restrâns, dialog competitiv, cererea ofertei de preţ, procedură negociată, vor fi supuşi obligatoriu procedurii de preselecţie şi sistemului de calificare a operatorilor economici. Informaţia integrală privind procedura de preselecţie, calificare a operatorilor economici o puteți găsi în rubrica „Preselecţie, calificare operatori economici” .

Pachetul de documente trebuie să fie prezentat, într-un plic sigilat, pe adresa “Termoelectrica” S.A., MD-2024, Republica Moldova, str. Tudor Vladimirescu 6, et. 2, Cancelaria, biroul 204, cu indicarea denumirii operatorului economic, sau prin 

e-mail : oferte.achizitii@termoelectrica.md.

Nr
Denumire
Link acces
1
Amestecuri de gaze calibrate  01.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052571/
2
Achiziționarea pneurilor  28.02.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052504/
3
Rechizite de birou 09.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052945/
4
Traverse din lemn 09.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052918/
5
Produse de curățenie 07.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052831/
6
Achiziționarea apei potabile purificată 11.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052786/
7
Achizitionarea mateialelor si echipamentului electric 11.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053105/
8
Achizitionarea fructelor si legumelor 11.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053081/
9
Achizitionarea pneurilor 10.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053015/
10
Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1 16.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053344/
11
Produse lactate 22.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053648/
12
Achiziționarea obiectelor sanitare, țevilor și accesorii pentru rețele inginerești 22.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053639/
13
Achiziționarea materialelor de construcție 22.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053638/
14
Achiziționarea țevilor din oțel 17.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053448/
15
Sisteme automatizate de monitorizare a PTI/PTC 24.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053849/
16
Achiziționarea coturilor, reducțiilor și flanșelor 24.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053846/
17
Achiziționarea aparatelor de măsură și control și pieselor de schimb 25.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053945/
18
Produse lactate 22.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053648/
19
Piese pentru turbine cu aburi 28.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053989/
20
Amestecuri de gaze de calibrare (REPETAT) 28.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054010/
21
Achiziționarea produselor și veselei chimice, ustensile și consumabile pentru laboratoarele chimice ale întreprinderii 28.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054018/
22
Achiziționarea elementelor galvanice și a releelor de protecție 28.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054022/
23
Achiziționarea Utilajelor agricole-echipamente de gospodărie, scule, inventar și utilaje pentru curățenie 29.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054106/
24
Achiziţionarea uleiurilor și lubrifianţilor pentru parcul auto al întreprinderii ,,Termoelectrica" SA 29.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054232/
25
Achiziționarea medicamentelor și truselor medicale 29.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054256/
26
Sisteme automatizate de monitorizare a PTI/PTC (Repetat) 29.03.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054300/
27
Achiziționarea apei potabile purificată (REPETAT) 08.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054696/
28
Achiziția metalului laminat 08.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054733/
29
Instrumente de măsurat 11.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054832/
30
Achiziționarea robinetelor sferice 11.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054836/
31
Achiziționarea lichidelor penetrante pentru defectoscopia capilară 11.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054846/
32
Achiziționarea comutatorilor gestionate cu 28 porturi inclusiv 4 SFP 11.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054851/
33
Achiziționarea aplicațiilor de proiectare asistată de calculator CAD 11.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054856/
34
Achiziționarea accesorii de birou și tehnicii de calcul 11.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054857/
35
Achiziționarea dispozitivelor utilizate pentru citirea datelor contoarelor de energie termică și apometrelor de tip ultrasonic. 14.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055047/
36
Achiziționarea robinetelor cu 3 căi pentru manometre 15.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055179/
37
Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1. (REPETAT)18.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055259/
38
Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor pentru modernizarea sistemului de măsurare și semnalizare a nivelului și temperaturii păcurii (SMSNTP) în rezervoarele nr.3 și 4 CET Sursa 1 21.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055444/
39
Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei. (REPETAT) 21.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055451/
40
Achiziționarea elementelor galvanice și a releelor de protecție (REPETAT) 21.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055464/
41
Achiziționarea cablurilor, prelungitoarelor, sistemelor de iluminat, semnalizare, aparatelor electrice de măsurare şi testare 21.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055494/
42
Achiziționarea țevilor din oțel (REPETAT) 22.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055521/
43
Achiziționarea instrumentelor și sculelor electrice 26.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055646/
44
Achiziţionarea uleiurilor și lubrifianţilor pentru parcul auto al întreprinderii ,,Termoelectrica” SA (REPETAT) 27.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055661/
45
Achiziționarea robinetelor sferice (REPETAT) 29.04.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055792/
46
Produse chimice pentru tratarea apei (REPETAT) 03.05.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055872/
47
Achiziționarea îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte de protecție și alte echipamente individuale de protecție 06.05.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056156/
48
Achiziționarea rugozimetrului portabil, (12.05.22)
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056348/
49
Achiziționarea pompei de condens a turbinei nr.1 CET Sursa nr.1 (17.05.22)
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056588/
50
Achiziționarea mașinilor de tuns iarba 20.05.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056887/
51
Achiziționarea robinetelor, vanelor și regulatoarelor de presiune 30.05.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057355/
52
Achiziționarea materialelor de construcție 02.06.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057538/
53
Achiziționarea mașinilor de tuns iarba 02.06.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057551/
54
Achiziționarea materialelor de construcție – vopsele, grunduri și dizolvanț 03.06.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057632/
55
Achiziționarea comutatoarelor gestionate cu 28 porturi inclusiv 4 SFP ( Small Form – factor Pluggable) (REPETAT) 08.06.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057946/
56
Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 16.06.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058462/
57
Produse de origine animală, carne și produse din carne 14.06.22)
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058320/
58
Achiziționarea ouă de gaină 14.06.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058316/
59
Produse alimentare 14.06.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058308/
60
Achiziționarea vaselor de expansiune (16.06.22)
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058512/
61
Achiziționarea vaselor de expansiune (REPETAT) 28.06.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059111/
62
Achiziționarea imprimantelor multifuncționale A4 de rețea 3 în 1 06.07.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059554/
63
Piese de schimb pentru parcul auto al întreprinderii TERMOELECTRICA SA 25.07.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060518/
64
Achiziționarea robinetelor și dispozitivelor similare 26.07.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060590/
65
Achiziționarea apei minerale intens gazată 26.07.22
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060596/
66
Achiziționarea reagenților chimici 04.08.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061083/
67
Achiziționarea debitmetrului ultrasonor și placă principală pentru debitmetru ultrasonic DF 868 (conexiunea fixed instalation flow meter, digital display with graphic capability, data-logging capability and 232 output) 05.08.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061202/
 Achiziții bunuri

Achiziții bunuri

”Termoelectrica” SA vă informează că în scopul asigurării preselecţiei obiective, a operatorilor economici la Concursul de Achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru anul 2021, doritorii de a participa la concursul de achiziţii de tip restrâns, dialog competitiv, cererea ofertei de preţ, procedură negociată, vor fi supuşi obligatoriu procedurii de preselecţie şi sistemului de calificare a operatorilor economici. Informaţia integrală privind procedura de preselecţie, calificare a operatorilor economici o puteți găsi în rubrica „Preselecţie, calificare operatori economici”

Pachetul de documente trebuie să fie prezentat, într-un plic sigilat, pe adresa “Termoelectrica” S.A., MD-2024, Republica Moldova, str. Tudor Vladimirescu 6, et. 2, Cancelaria, biroul 204, cu indicarea denumirii operatorului economic, sau prin e-mail: oferte.achizitii@termoelectrica.md

Nr.

Denumirea bunurilor

Termenii de primire a ofertelor

Informaţie detaliată

111/21B
  • Achiziția elementelor conductei antiincendiu de sub platforme în sala pompelor antiincendiu CET Sursa 1Schimbarea elementelor conductei antiincendiu de sub platforme în sala pompelor antiincendiu CET Sursa 1, (Caietul  de  sarcini  nr. 121/21) 
  • Aplicând procedura de achiziţie de tip închis. 
 18.06.2021

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 08:00 - 17:00
FĂRĂ PAUZĂ DE MASĂ