VLOG: Probleme de calitate a serviciilor de termoficare. La cine ne adresăm

VLOG: Probleme de calitate a serviciilor de termoficare. La cine ne adresăm

Termoelectrica S.A. asigură livrarea calitativă a energiei termice pentru încălzire și apă caldă până la branșamentul blocului locativ, de sistemul intern al clădirii fiind responsabilă administrația blocului. Totuși, asigurarea unor servicii calitative consumatorilor finali – este prioritatea noastră numărul unul. Așa că de fiecare dată, încercăm să depunem efort în soluționarea anumitor neconformități, care pot afecta direct calitatea serviciului prestat. Cum ar fi:

 • Rețele și coloane obturate
 • Aer în sistemul de încălzire
 • Intervenții neautorizate în sistemul de încălzire;

Să le luăm pe rând:

 1. Înfundarea sau obturarea coloanelor de încălzire poate provoca limitarea sau chiar lipsa totală a circulației agentului termic în coloanele și corpurile de încălzire, fapt ce cauzează încălzirea insuficientă a încăperilor apartamentelor cu o temperatură a aerului interior mai mică de  normativ (Tnormativ = +18°C)
 2. Aerul în sistemul de încălzire – este o situație foarte des întâlnită, mai ales la începutul sezonului de încălzire, iar dacă nu este evacuat poate lăsa caloriferele reci, sau insuficient de calde, întrucât se creează blocaje de circulație a agentului termic.
 3. O altă problemă de calitate care poate afecta calitatea serviciilor de termoficare este Modificarea sistemului de încălzire din apartamente. Acestea de regulă se manifestă prin intervenții neautorizate ale locatarului, care pot influența direct calitatea serviciilor altor vecini. Prin intervenții neautorizate ne referim la:
 4. Adăugarea suplimentară a aparatelor de încălzire  cu extinderea suprafețelor de încălzire,
 5. Micșorarea diametrelor conductelor,
 6. Mărirea suprafeței corpurilor de încălzire, alungirea traseelor de parcurgere a fluidului,
 7. Montarea robinetelor cu diferite rezistențe pe coloanele de termoficare.   

Pentru rezolvarea situațiilor descrise mai sus locatarul trebuie:

 • Să depună o cerere în scris către Gestionarul Fondului Locativ privind încălzirea insuficientă în apartament, care la rîndul său este obligat în baza cererii scrise a locatarilor, să se deplaseze la faţa locului, şi în cazul abaterii temperaturii aerului interior de la normativele admise cu întocmirea procesului verbal să stabilească coeficientul de reducere a plăţilor în procesul de repartizare a calculelor pe apartamente”.
 • Concomitent, Gestionarul fondului locativ este obligat să examineze starea tehnică a sistemului de încălzire interior și în cazul depistării unor deficiențe tehnice să organizeze lucrările de lichidare a neconformităților depistate în procesul examinării la fața locului cu restabilirea circulației agentului termic în coloana/coloanele nefuncționale/ a sistemului de încălzire intrabloc conform proiectului inițial, precum lucrările de evacuare a aerului din sistem, potrivit prevederilor HG RM nr. 191.

Nu în cele din urmă Termoelectrica s.a. se declară de fiecare dată în suportul consumatorului, astfel încât toate situațiile și problemele de calitate întâlnite de locatari să fie examinate și înlăturate pentru ca locatarii sa beneficieze de servicii calitative, în regim non stop.

Grupul de Control al Calității din cadrul Termoelectrica S.A. – este la dispoziția dvs. la numerele indicate pe ecran.

Numere de telefon – 022-436-383.

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 08:00 - 17:00
FĂRĂ PAUZĂ DE MASĂ