Precizările Termoelectrica S.A. cu privire la facturile la încălzire pentru luna februarie

Precizările Termoelectrica S.A. cu privire la facturile la încălzire pentru luna februarie

În contextul apariției unor informații eronate în mediul online, ce au fost promovate pe rețelele de socializare și de unele surse media, în care se menționează faptul că, facturile la încălzire pentru luna februarie ar fi prea mari sau chiar egale cu cele din luna ianuarie curent, întreprinderea Termoelectrica S.A. vine cu mai multe precizări:

Temperatura agentului termic, livrat către consumatorii finali, este reglat la sursele de producere, în dependență de temperatura aerului exterior, conform unui grafic aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Termoelectrica S.A. monitorizează zilnic evoluția temperaturii aerului exterior. Astfel, în cazul în care temperatura aerului crește, temperatura agentului termic furnizat în rețea este diminuată, iar corecția are loc o dată la 24 ore, astfel încât să fie menținut confortul termic în apartamente.

Conform Contractului de furnizare a energiei termice, Termoelectrica S.A. livrează energie termică pentru încălzire și apă caldă până la branșamentul clădirii, acolo unde și este instalat contorul de evidență a consumului pentru energie termică.

În toate blocurile locative sunt instalate astfel de contoare moderne, ce sunt dotate cu arhivă electronică, care înregistrează consumurile zilnice și lunare, și au o memorie de 2 ani. Fiecare consumator, prin intermediul reprezentantului său (gestionarului fondului locativ) are acces la citirea datelor și monitorizarea zilnică a consumurilor.

Termoelectrica S.A. a întreprins un șir de măsuri, care au permis identificarea blocurilor locative cu consum mărit de energie termică și, în comun cu gestionarii fondului locativ, a fost reglat debitul de agent termic livrat în sistemul intra bloc. Astfel, s-au format grupe de intervenție operativă pentru limitarea debitelor de agent termic la blocurile locative, pentru optimizarea consumurilor.

Totodată, a fost elaborat și pus în funcțiune un nou sistem de monitorizare a consumurilor de agent termic, care permite identificarea și intervenția operativă în cazurile blocurilor locative cu un consum mărit.

În rezultatul acțiunilor întreprinse și implicarea activă a tuturor factorilor vizați, majoritatea consumatorilor au primit, pentru luna februarie, facturi cu mult mai mici față de luna ianuarie.

Astfel, 747 de blocuri locative au primit facturi mai mici în medie cu 20-25%, față de luna ianuarie, 1151 de blocuri locative – cu 25-30% mai mici, 1531 de blocuri locative – cu 30-40% mai mici, în timp ce alte 81 de blocuri au înregistrat reduceri la facturi cu 40-50%.

februarie 2020

Suplimentar, informăm că asupra consumului de energie termică pentru încălzirea blocurilor locative influențează mai mulți factori, dintre care:
– starea izolației termice a componentelor sistemului de încălzire intra bloc,
– izolația termică clădirii;
– modificările sistemului de încălzire intra bloc.

Anume din aceste motive facturile variază de la un bloc la altul, existând situații când două apartamente similare, dar din blocuri diferite, vor avea facturi diferite, în dependență de factorii enunțați mai sus.

Totodată, precizăm faptul că, nu există consumatori care au o reducere mai mică de 20% la factură pentru luna februarie, majoritatea consumatorilor au primit o factură mai mică cu circa 25%-30%, media fiind de 28,86%.

Alți factorii care au influențat ca consumul de energie termică să fie mai mic reprezintă perioada de facturare, care pentru luna februarie curent a fost de 27,7 zile, în timp ce în luna ianuarie curent a fost de 33,7 zile, dar și temperatura exterioară, care, în medie, a fost cu 2,9 grade Celsius mai ridicată față de luna ianuarie.

Ținem să precizăm că, întreaga activitatea a companiei este strict monitorizată de instituțiile statului căreia i se subordonează (ANRE, APP, MEI) iar acțiunile noastre sunt transparente, realizate doar cu respectarea legilor și normelor în vigoare, iar aceste lucruri pot fi verificate și dovedite oricând, de către orice autoritate de control a statului.

Reiterăm faptul că, locatarii prin intermediul gestionarului fondului locativ își pot regla consumul de energie termică din bloc, pentru a evita supraconsumul și/sau pentru a economisi.

Totodată, menționăm că, Termoelectrica permanent a avut o abordare constructivă bazată pe cadrul legal și este deschisă pentru cooperare atât cu consumatorii săi, cât și cu reprezentanții mass-media și formatorii de opinie, pentru a prezenta opiniei publice informații, date relevante și corecte.

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 08:00 - 17:00
FĂRĂ PAUZĂ DE MASĂ