Modernizări la CET Sursa I: Se instalează trei pompe noi și un degazor

Modernizări la CET Sursa I: Se instalează trei pompe noi și un degazor

Echipa Termoelectrica execută ample lucrări de modernizare și mentenanță a utilajului termotehnic implicat în procesul de producere a energiei termice și electrice în regim de cogenerare, de la CET Sursa I.

Sunt în plină desfășurare multiple activități ce țin de înlocuirea numeroaselor echipamente de forță,  ceea ce va permite îmbunătățirea eficienței operaționale, majorarea randamentului instalațiilor de producere, precum și majorarea fiabilității de producere a energiei electrice în regim de cogenerare.

Pe agenda priorităților noastre, la fel ca și în anii precedenți, se regăsește reabilitarea infrastructurii de producere, modernizări absolut necesare, deoarece, acestea se materializează în beneficii directe pentru consumatori – prin asigurarea continuității furnizării neîntrerupte și îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate”, menționează Veaceslav ENI, directorul general Termoelectrica.

 

Principalele activități:

Înlocuirea degazorului blocului energetic nr. 3;

Au fost inițiate activitățile ce țin de dezasamblarea utilajului ce a fost exploatat timp de 41 ani. Noul degazor a fost achiziționat și este pregătit pentru montare.

Beneficii: Îmbunătățirea parametrilor tehnici de funcționare nominală, majorarea termenului de exploatare a degazorului cu 20 ani. Economii de circa 4,2 mln anual datorită funcționării la parametrii nominali a degazorului.

 

Schimbarea a trei pompe de circulație a apei pentru răcirea hidrogenului din generatoarele electrice;

Sunt în proces de demontare componentele pompelor de  circulație a apei pentru răcirea hidrogenului din generatoarele electrice de la blocurile energetice nr. 1 și nr. 3, care au activat timp de 45 și respectiv 41 de ani. Noile echipamente au fost achiziționate și sunt gata pentru a fi instalate.

Beneficii: Creșterea fiabilității funcționării blocurilor energetice nr.1 și nr.3. Economii de cca 20% la consumul de energie electrică a noului echipament.

 

Schimbarea ecranelor din spatele Cazanelor energetice nr. 1 și nr. 3;

Patru echipe formate din peste 20 de muncitori calificați activează în două schimburi pentru a înlocui elementele suprafețelor de transfer de căldură din interiorul cazanelor.

Beneficii: Majorarea eficienței de funcționare a cazanelor și asigurarea funcționării neîntrerupte a blocurilor energetice reducând riscul apariției fisurilor.

 

Modernizarea a 14 celule de 6 kV;

Necesitatea efectuării acestei lucrării a fost determinată de gradul de uzură ridicat al instalațiilor electrice și termenul exploatare depășit.

Beneficii: Noile instalații vor permite funcționarea mai fiabilă a pompelor de rețea, responsabile de furnizarea continuă și fără întrerupere a agentului termic.

 

Alte lucrări curente:

Reparația curentă a turbogeneratoarelor și revizia tehnică a lagărelor;

Beneficii: Creșterea fiabilității procesului de producere a energiei termice și electrice.

Schimbarea vanei DN1000 la ПСГ-2 a blocului energetic nr.1

Beneficii: Îmbunătățirea procesului de funcționare a blocului energetic.

Curățarea filtrelor și aplicarea protecției anticorozive

Beneficii: Majorarea indicilor de funcționare a filtrelor și sporirea calității  procesului  de curățire a apei.

Programul de reparație de la CET Sursa I urmează să fie finalizat până la mijlocul lunii septembrie.

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 07:30 - 16:00